Kapilární ABR

Plastové kapiláry pro stanovení acidobazické rovnováhy (ASTRUP) jsou k dispozici ve všech velikostech pro všechny dostupné analyzátory acidobazické rovnováhy. Kapiláry jsou preparovány balancovaným Li-Heparinem (50 U/ml).

Základní předností kapilár pro stanovení ABR je především jejich materiál. Ten umožňuje bezpečnou a snadnou manipulaci bez rizika zlomení, poškození nebo poranění.

Objemy kapilár jsou k dispozici od 80 do 280 µl, délka kapilár od 54 do 180 mm, průměry od 1,60 do 2,35 mm. Bližší informace o rozměrech najdete v ceníku kapilárního ABR.

K dispozici je samozřejmě i nezbytné příslušenství v podobě uzávěrů, míchacích drátků a magnetů. Na přání jsme Vám schopni vyrobit jakoukoliv velikost kapiláry včetně různých preparací nebo bez preparace.