LabServis

LABSERVIS – SOFTWARE PRO ŘÍZENÍ JAKOSTI V LABORATOŘI

Laboratorní program LabServis:
LabServis je program, který jsme vyvinuli při akreditacích klinických laboratoří. Program je k dispozici Všem zájemcům o snadné vedení metrologie, řízené dokumentace atd. Níže uvedené informace jsou základním seznámením s programem.

Program je vyvinutý ve zdravotnické laboratoři pro účely splnění požadavků norem ISO 9001 a ISO 15189, který zároveň pomáhá zpřehlednit a překonat obavy z hory papírů a zdánlivě nadbytečných činností spojených s certifikací a akreditací. Program přináší úsporu nejenom po stránce ekonomické, ale podstatně snižuje psychické a fyzické vyčerpání při zavádění certifikace a akreditace.

LabServis je rozdělen do 6 podprogramů (samostatně provozovatelných):

  • LabMail
  • LabTele
  • LabServ
  • EviLab
  • eDoku
  • OsKAR

Z pohledu certifikace a akreditace jsou důležité aplikace LabServeDOKU a EviLab.

LabServ:
Ve vztahu k ISO 15189,9001:

LabServis je plnohodnotné řešení kapitoly 5.3. Laboratorní zařízení a nejenom to…

Přístroje:
Každý přístroj má svoji kartu se všemi nezbytnými údaji (evidenční číslo, název, model, typ, umístění, úsek, informace k servisu, výrobce, datum uvedení do provozu atd.). Seznam přístrojů není nutné vést v papírové podobě, je kdykoliv k dispozici v PC s aktuální platností. Ke každému přístroji lze přiřadit rozličné úkony (převážně týkající se servisu), které se uživatelům zobrazují podle plánu na definovaných PC.

Plán údržeb:
Na základě definovaných údržeb a servisů je k dispozici automatický plánovač. Ten na místo pracného definování termínů v kalendáři naplánuje kontroly na celý rok a uživatel si upraví vybrané úkony v kalendáři podle potřeby. Automatický plánovač dohlédne i na to, aby se Vám na jeden den nesešlo více údržeb. Podle struktury pracoviště se úkony zobrazují pouze tam, kde je to žádoucí – t.j. na místech nejblíže přístroji, aby byl návod na údržbu dispozici co nejblíže. Každý úkon má své memopole, kam lze zapsat např. nestandardní provedení údržby nebo poznámky a postřehy, týkající se údržby přístroje.

Tip: Nejenom přístroje potřebují pevná pravidla. S pomocí definovaných pracovišť můžete všem pracovníkům na pracovišti předepsat, které úkony, úkoly a pokyny mají každý den provádět, aby nezapomněli. Např.: desinfekce pracovních ploch, zavření oken nebo odeslání výsledků.

Plánované údržby a údržby podle potřeby:
Většinu údržeb v laboratoři plánujete – údržby dle potřeby se zobrazují tam kde je to potřebné ve dny kdy se mají provést…stačí je jen vykonat a podepsat. Ty neplánové údržby mají také svůj řád, pro tyto účely jsou neplánované údržby s jejich popisy vždy dostupné, stačí jen vybrat, provést a podepsat. Oba typy údržeb vždy zobrazí právě ten popis údržby, který máte provést. Např. „týdenní údržbu centrifug.“

A to důležité…
Každý pracovník pracuje v programu s heslem a činnost, kterou provede si podepíše jednoduchým stisknutím tlačítka. Každému tak vzniká osobní zodpovědnost za vykonané úkony. Záznamy o tom, kdy, kdo a jak provedl údržbu jsou kdykoliv k dispozici… není nutné vést deníky údržby přístroje nebo jakékoliv tabulky v pomocných programech. K dispozici jsou různé kombinace tiskových sestav, které zpřehledňují údržbu přístroje nebo vykonané pracovní úkony za volitelné období.

Tip: tiskové sestavy ukáží i to, co si kdo nepodepsal.


eDoku:
Ve vztahu k ISO 15189,9001:

Správa všech dokumentů, které se na pracovišti používají. Program elegantně řeší správu dokumentů na pracovišti. Vydávání řízené dokumentace vyžaduje velkou zodpovědnost manažera jakosti resp. správce dokumentace.

S eDoku se obejdete bez tištěných dokumentů a zároveň bude dokumentace k dispozici každému pracovníkovi v PC – kdykoliv! Program zahrnuje podpis uživatele v elektronické podobě, umožňuje tedy potvrdit seznámení s dokumentem, aniž by vznikal zbytečný papírový záznam o seznámení.

Program spravuje jakékoliv běžné dokumenty ve standardních formátech – pdf, doc, rtf, txt, htm, jpg a jiných. Dokumenty lze rozdělit do jednotlivých „šanonů“, aby přístup a orientace byly snadné. Ke každému dokumentu je informace o datu vydání, verzi, autorovi s možností dalších poznámek. Seznam veškeré platné dokumentace je otázkou několika kliknutí myši s možností výtisku na tiskárně, k dispozici jsou samozřejmě seznamy dle autora, evidence apod. K dispozici jsou kdykoliv různé formuláře, záznamy.

Tip1: jeden ze šanonů se určitě bude hodit pro seznam záznamů – kde jinde je máte tak snadno přístupné?

Tip2: Laboratorní příručku mají mít k dispozici všichni pracovníci laboratoře – může být k dispozici právě tady.

Tip3: Máte v laboratoři různé sešitky, poznámky, obrázky nebo zkrácené návody. Lze je umístit v elektronické podobě do LabServisu a mohou být k dispozici všem.

Tip4: Máte k dispozici seznam záznamů včetně jejich uložení. Nejsnadnější je to opravdu v eDoku.


EviLab:
Ve vztahu k ISO 15189,9001:

Správa kontrol, kalibrátorů, spotřebního materiálu, návodů k přístrojům.

EviLab je program pro evidování čehokoliv na pracovišti. Řeší v celém rozsahu požadavky kapitoly 4.6 ISO 15189. Zároveň je to objednávkový systém, který nabízí přehledné řešení objednávek, příjemek, výdejek a inventur, včetně praktických tiskových sestav pro inventarizaci, podlimitního množství atd. K dispozici je přehled o uvolňování a ukončování jednotlivých šarží včetně identifikace osob, které šarže uvolnily.

Díky EviLabu:
Budete mít přehled o všech materiálech v laboratoři počínaje kontrolami, kalibrátory, diagnostiky až po odběrový materiál. U vybraných položek jsou k dispozici šarže, data přijetí, uvolnění do provozu a ukončení používání atd.

Denně je k dispozici na kterémkoliv PC seznam aktuálně používaných materiálů, včetně jejich čísla šarže, umístění nebo množství, dostatečně proškolený pracovník tak nemůže použít materiály, které nebyly schváleny k uvolnění nebo které jsou proexpirované.

Tip1: Do seznamu se dají zařadit například manuály k přístrojům…jejich seznam včetně umístění budete mít kdykoliv k dispozici. Budete-li používat EviLab jako objednávkový systém, můžete na několik kliknutí vytvořit objednávku včetně zdlouhavých objednacích čísel a složitých názvů, elegantně zboží po obdržení v laboratoři přijmout a splnit tak posouzení shody objednaného s dodaným a vytvořit o tom záznam. Opravdu pouze na několik kliknutí.

Tip2: Vydáváte jako laboratoř odběrový materiál? S pomocí EviLabu budete mít přehled o každé vydané zkumavce, žádance nebo výtěrovce. Program eviduje samozřejmě i dodavatele. U každého z nich máte k dispozici kontakty, adresy a zároveň si můžete vytvořit poznámky, které se Vám jistě budou hodit v hodnocení dodavatelů na konci roku. Samozřejmostí je tisková sestava hodnocení dodavatelů.

V případě dalšího zájmu Vám nabízíme programy:

OsKAR:
Není nic jiného, než vedení osobních karet. V programu tak najdete kompletní údaje o všech pracovnících. Osobní karta umožňuje i evidenci všech dokladů o vzdělání a vzdělávání, odborné způsobilosti atd. v elektronické podobě. Program zároveň zahrnuje plánování rozpisu pracovišť včetně pracovní doby, dovolených…Všichni pracovníci tak mají podrobný přehled o provozu na pracovišti a přítomnosti svých kolegů.

LabTele:
Pomůže vyřešit bod 5.4.6 ISO 15189 sledování času dopravy vzorků a zároveň poskytne přehled o telefonních číslech, ordinačních hodinách nebo o času, kdy se k lékaři jezdí. Z tiskových sestav můžete získat přehled tras svozu biologického materiálu nebo přehled odběrového materiálu pro své klienty….

LabMail:
Vyřeší odesílání dat z Vašeho LIS včetně bezpečného odesílání výsledků laboratorních vyšetření, komunikace se systémem IZIP, hlášení infekčních onemocnění dle 258/200 Sb….