Kapilární odběr s nádobkou

Kapilární odběry s nádobkou jsou vhodnou alternativou tam, kde žilní odběr je problematický nebo jsou stanovovány analyty s minimálním objemem požadovaného materiálu.
 
Velmi častopoužívanými jsou odběrové nádobky pro stanovení krevního obrazu nebo glukózy. Nádobka je koncipována tak, aby manipulace byla co nejsnazší. Kapilára je umístěna v uzávěru preparované nádobky a lze s ní přímo odebírat. Po odběru se nechá krev stéct do nádobky, kapilára se vytáhne a bezpečně znehodnotí. Nádobka se uzavře a je připravena pro další analýzu. Click-clack uzávěr na nádobce umožňuje snadnou manipulaci s nádobkou v laboratoři. Pro dobrou orientaci o odebraném objemu jsou nádobky označeny ryskami s uvedeným objemem.
 
K dispozici jsou také nádobky s úpravou pro nalepení čárového kódu.
 
Běžně dostupné preparace jsou EDTA, NaF, Na-citrát (koagulace i sedimentace), Li-heparin. Pro stanovení Bilirubinu jsou k dispozici nádobky se speciální úpravou povrchu pro zamezení degradace bilirubinu.
 
Na přání Vám můžeme připravit jiné preparace nádobek. 
 
Barevná označení jsou k dispozici v mezinárodním kódu značení a v německém kódu značení. Můžete mít tedy k dispozici takové barevné označení, na jaké jste zvyklí u žilních odběrů. Minimalizujete tím riziko záměny materiálu nebo typu odběru.